Volgens Buskoop laten Soenjoto en Van Dongen het wéér afweten

Purmerend – Gemeentebelangen zal verder gaan zonder de raadsleden Soenjoto en Van Dongen. Na enkele weken is gebleken dat het niet mogelijk is om constructief te overleggen. Afspraken werden al snel niet meer nagekomen en raadsleden waren zonder reden afwezig bij vergaderingen waar afgesproken was bij te zijn.

Waar op het begin sprake leek te zijn van de wil om een professionele partij op te starten en de wil om te veranderen, bleek dit al gauw niet waargemaakt te worden. Twee bijeenkomsten waar dhr. Van Dongen en mevr. Soenjoto bij zouden zijn waren zij afwezig, terwijl nog 10 minuten voor die bijeenkomsten begon de afspraak is herhaald. Zonder verder iets te zeggen liepen de bovengenoemde raadsleen echter weg. De eerlijkheid en de wil om er wat van te maken bleken na de bekendmaking niet meer te bestaan.

Verder richtten de twee na een misverstand nieuwe sociale mediapagina’s op, blokkeerden de officiële pagina’s en bevolen deze officiële pagina’s te verwijderen. Het bleek dat mevr. Soenjoto (en dhr. Van Dongen) dachten dat zij de baas waren over wat er moest gebeuren. Herhaaldelijke pogingen om erop te wijzen dat dit niet zo is en een democratische partij niet zo werkt, hadden geen effect. Daarom is het voor Gemeentebelangen beter verder te gaan en verder te ontwikkelen zonder deze raadsleden.

Persbericht GBP 4.0