Dries Roelvink op smartlappendag Eggert Winkelcentrum Purmerend

Feestweek in Purmerend met op vrijdag lappendag in het centrum en Smartlappendag in het Eggert Winkelcentrum.

Hier trad Dries Roelvink op voor z’n honderdtal mensen, een half uur lang mochten de mensen genieten van zijn zangkunsten. Heel toevallig was model Anna Ostojic aanwezig die ook in zijn laatste clip Sophie speelt “Sophietje”

Brommer botst met twee voertuigen

Purmerend – Vrijdag vroeg in de avond heeft er op de Flevostraat een flinke aanrijding plaats gevonden met een brommer en twee voertuigen.

De bestuurder van de brommer is hard ten val gekomen maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hulpverlening gaf aan dat de bestuurder veel geluk heeft gehad.

Hoe het ongeval precies is gebeurt is nog steeds onduidelijk, de politie doet toedracht naar het ongeval.

Sterke daling afval synthetische drugs

Den Haag – Het aantal dumpingen van drugsafval nam het eerste half jaar 2019 sterk af. Dat blijkt uit een landelijk overzicht over productie- en opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs.

Uit het overzicht blijkt verder dat de politie in de eerste zes maanden nagenoeg evenveel productie- en opslaglocaties voor synthetische drugs ontdekte als in dezelfde periode in 2018.

De rapportage biedt een overzicht van de productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs, precursoren en nieuwe psychoactieve stoffen per provincie, per eenheid in Nederland. Het landelijk overzicht synthetische drugs is de Nederlandse bijdrage aan ERISSP, de European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production.

Productielocaties

De spectaculaire daling van het aantal dumpingen, terwijl het aantal productie- en opslaglocaties nagenoeg hetzelfde is gebleven, noemt Max Daniel opvallend. Hij is portefeuillehouder Drugs bij de politie. Een verklaring is volgens hem dat we meer opslag van afval zien in de gebruikte productielocaties, zoals in containers, vaten, mestputten, etc.
Meer lozingen in riolen, putten en oppervlaktewateren geeft Daniel als een andere belangrijke reden voor de daling van het aantal dumpingen. Het aantal gevonden productieplaatsen van synthetische drugs blijft nagenoeg gelijk. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Ook in het aantal opslaglocaties is weinig veranderd: een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Onderzoek naar geldstromen

De bestrijding van drugshandel en -productie krijgt de komende jaren meer prioriteit. De politie gaat flink investeren in haar expertise op het gebied van synthetische drugs en haar informatiepositie. Bovendien richten onderzoeken zich behalve op productie- en opslaglocaties, vaker op opdrachtgevers, cruciale facilitators en geldstromen.
Nederland is ten aanzien van synthetische drugs een productieland voor de rest van de wereld. De politie intensiveert daarom de samenwerking met haar internationale partners om gezamenlijk een vuist te kunnen maken in de internationale drugsbestrijding. ‘Op lange termijn werkt alleen een gezamenlijke aanpak’, aldus Max Daniel. ‘Om deze vorm van criminaliteit aan te pakken, moeten we als één overheid optrekken en criminelen van alle kanten aanpakken, via strafrecht, bestuursrecht en fiscaal recht.’

Voor cijfers over productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties, zie de bijlage.

Volgens Buskoop laten Soenjoto en Van Dongen het wéér afweten

Purmerend – Gemeentebelangen zal verder gaan zonder de raadsleden Soenjoto en Van Dongen. Na enkele weken is gebleken dat het niet mogelijk is om constructief te overleggen. Afspraken werden al snel niet meer nagekomen en raadsleden waren zonder reden afwezig bij vergaderingen waar afgesproken was bij te zijn.

Waar op het begin sprake leek te zijn van de wil om een professionele partij op te starten en de wil om te veranderen, bleek dit al gauw niet waargemaakt te worden. Twee bijeenkomsten waar dhr. Van Dongen en mevr. Soenjoto bij zouden zijn waren zij afwezig, terwijl nog 10 minuten voor die bijeenkomsten begon de afspraak is herhaald. Zonder verder iets te zeggen liepen de bovengenoemde raadsleen echter weg. De eerlijkheid en de wil om er wat van te maken bleken na de bekendmaking niet meer te bestaan.

Verder richtten de twee na een misverstand nieuwe sociale mediapagina’s op, blokkeerden de officiële pagina’s en bevolen deze officiële pagina’s te verwijderen. Het bleek dat mevr. Soenjoto (en dhr. Van Dongen) dachten dat zij de baas waren over wat er moest gebeuren. Herhaaldelijke pogingen om erop te wijzen dat dit niet zo is en een democratische partij niet zo werkt, hadden geen effect. Daarom is het voor Gemeentebelangen beter verder te gaan en verder te ontwikkelen zonder deze raadsleden.

Persbericht GBP 4.0

Standwerkers Concours Nazomer Feestweek Purmerend 2019

In de ochtend is het de traditionele warenmarkt in de binnenstad en zoals gewoonlijk elke week op de dinsdag. Door de gehele binnenstad staan marktlui met hun waar opgesteld.

Daartussen opgesteld strijden standwerkers op de felbegeerde Marktstadbokaal. Een vlotte babbel is niet genoeg….

Het gaat om koopmansgeest, overtuigingskracht, verbaal geweld, de kunst van et verleiden en natuurlijk vooral om de verkoopresultaten… Een tiental standwerkers gaan de strijd aan en een deskundige jury zal bepalen welke standwerker zich een jaar lang de “Kampioen van Purmerend” mag noemen.

Dit jaar is de uitslag: 1e Dhr. E. van berkum – Vestenklem, 2e Dhr. J. de Rooij – Dashbordhouder en op de 3e plek mw. L v.d. Schaft – De Ontpluizer